Jauna uzņēmuma vai esoša uzņēmuma reorganizācijas procesa gaita var likties viegli saprotama, taču, kad pienāk dokumentu aizpildīšanas vai sagatavošanas brīdis, viss pēkšņi mainās, un šie reģistrācijas dokumenti šķiet kā visļaunākais murgs. Mieru, tikai mieru! Mūsu juristi palīdzēs ar jebkura veida juridisko dokumentu sagatavošanu, lai reģistrētu uzņēmējdarbību vai veiktu tajā izmaiņas.

Jaunu uzņēmumu reģistrēšanas juridiskie pakalpojumi:

Ja vēlaties dibināt SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību), mazkapitāla SIA, AS (akciju sabiedrība), Zvejnieku un zemnieku saimniecības, IK (individuālais komersants), PS (pilnsabiedrības) un citu uzņēmumu vai komersantu, tai skaitā organizāciju, kā biedrību un nodibinājumu.

 • Juridiskās konsultācijas pirms uzņēmējdarbības reģistrēšanas, kas sevī ietver konsultēšanu par saimnieciskās darbības veikšanai atbilstoša tiesiskās formas izvēli.
 • Sabiedrību reģistrācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai UR.
 • Mazkapitāla SIA reģistrācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai UR.
 • Biedrību un nodibinājumu, apvienību, organizāciju reģistrācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai UR.
 • Dibināšanas procesa laikā sagatavot dokumentus pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja statusa iegūšanai.

Esoša uzņēmuma reorganizācijas (piem. nodalīšana, pārveidošana, saplūšana, sašķelšana) procesa realizācijai mēs varam piedāvāt šādus juridiskos pakalpojumus:

 • juridiskās konsultācijas pirms uzņēmuma reorganizācijas procesa;
 • reorganizācijas līguma sagatavošana iesniegšanai;
 • iesniegumu, pieprasījumu un citu, ar reorganizācijas procesu saistīto dokumentu sagatavošana;
 • interešu pārstāvība reorganizācijas procesa laikā.

Uzņēmuma likvidēšana:

 • juridisko konsultāciju pirms uzņēmuma likvidēšanas procesa;
 • UR nepieciešamo dokumentu sagatavošana, lai veiksmīgi veiktu uzņēmu likvidēšanas procesu.

 

Kāpēc ir nepieciešamais juridiskais atbalsts uzņēmuma reģistrēšanas, reorganizācijas vai likvidēšanas procesa laikā? 

Jurists uzņēmuma dibināšanas procesā ne tikai palīdzēs sagatavot reģistrācijai nepieciešamos dokumentus, bet arī sniegs konsultācijas, kas noderēs gan piemērotākās saimniecības formas izvēlei, piemēram, izvēlē starp individuālo komersantu vai mazkapitāla SIA, bet arī palīdzes Jums realizēt nākotnes biznesa mērķus, piedāvājot inovatīvākos risinājumus.

Reorganizācijas process mēdz būt sarežģīts un ļoti laikietilpīgs, tāpēc, lai šo procesu padarītu mazāk sarežģītu, juridiskais atbalsts palīdzēs Jums gan ar nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kā arī visa procesa laikā sniegs Jums rekomendācijas un ieteikumus Jūsu interesēm atbilstošāka risinājuma izveidē un realizācijā.

Uzņēmuma likvidēšana notiek gadījumos, kad uzņēmums ir zaudējis savu nepieciešamību un tā dibinātāji/dalībnieki nevēlas sev piederošo uzņēmu atsavināt vai attiecīgā atsavināšana nav iespējama. Uzņēmuma darbības pārtraukšanai jurists sniegs konsultāciju par uzņēmuma likvidēšanas iespējām, procesu, kā arī palīdzēs sagatavot ar uzņēmuma likvidēšanu saistītos dokumentus.