JAUNUMS!
Vai esi kādreiz gribējis, lai Tava komandā ir cilvēks, kurš spēj sarežģītu līgumu “iztulkot” cilvēku valodā? Vai arī esi apjucis ar to dokumentu apjomu, kas ik dienas ir jālasa un jāraksta iestādēm, klientiem un sadarbības partneriem? Varbūt vienkārši vēlies kādu, kurš palīdzetu ar uzņēmuma attīstību, nodrošinot juridisko atbalstu?
Mums Tev ir piedāvājums! – pakalpojums “Jurists Tavā birojā/uzņēmumā/komandā”.

Portfelis

Mini
no 100* € mēnesī

✔ Juridiska konsultācija

✔ Līguma izskatīšana, korekciju ieteikumi

✔ Iesnieguma, paskaidrojumu, atbildes vēstules sagatavošana

Portfelis

Vidējais
no 300* € mēnesī

✔ Juridiska konsultācija

✔ 2 līgumu izskatīšana, korekciju ieteikumi

✔ Līguma sagatavošana

✔ 3 iesniegumu, paskaidrojumu, vēstuļu sagatavošana

Portfelis

Lielais
no 500* € mēnesī

✔ Juridiska konsultācija

✔ 2 līgumu sagatavošana

✔ 4 līgumu izskatīšana, korekciju ieteikumi

✔ 5 iesniegumu, paskaidrojumu, vēstuļu sagatavošana

Portfelis

PRO

Pēc vienošanās

*Cenas norādītas bez PVN.

*Portfeļa cenā ietilpst pakalpojumi, par kuriem puses ir vienojušās ar līgumu. Papildus pakalpojumi, kuri nav ietveri portfelī, ir maksas pakalpojums, kurš tiek aprēķināts piedāvājot īpašo pastāvīgā klienta atlaidi!

Kas tas ir?
Tas ir pakalpojums juridiskām personām, kas sniedz juridisko atbalstu Tavā uzņēmumā.


Kāpēc Tev tas būtu nepieciešams?
Saņemot kvalitatīvu juridisko pakalpojumu, tiek atvieglota uzņēmuma darbība, samazinot dažādus, ar saimniecisko darbību saistītos riskus un aizstāvot sava uzņēmuma intereses dažādos darījumos.

Ieguvumi, Tu prasi?
Redzi, cilvēkiem liekas, ka juristu sniegtie pakalpojumi ir dārgi, galvenokārt tāpēc, ka pastāv uzskats, ka juristu vienīgais darbs ir došanās uz tiesas sēdēm, bet tā nav! Bieži vien uzņēmumam nav nepieciešamība pēc jurista pakalpojumiem ik dienas un jurista algošana šādos gadījumos nebūt nav izdevīga. Tomēr reizi pa reizei ir nepieciešams juridiskais atbalsts, kāds, kurš spētu sniegt juridisko konsultāciju vai spētu sagatavot juridiska rakstura dokumentus, tādējādi mēs, Juridiskais birojs “TADEO” piedāvājam pakalpojumu - Jurists Tavā birojā/komandā/uzņēmumā.


Ko tas nozīmē uzņēmumam?
Izvēloties kādu no Portfeļiem, Tavs uzņēmums saņem juridisko pakalpojumu tieši tad, kad tas ir nepieciešams, ietaupot uzņēmuma resursus jurista alogošanai.

Kā tas notiek?
Mūsu juristi, tiekoties ar Tevi klātienē, izvērtē Tava uzņēmuma vajadzības. Pēc izvērtēšanas procesa, vērtējot tādus kritērijus kā:
- uzņēmuma darbības joma;
- uzņēmuma sniegtie pakalpojumi;
- uzņēmuma darbinieku skaits;
- u.c. faktori, kas var būtiski ietekmēt piedāvājuma izmaksas.

Tiek noteikts labākais piedāvājums tieši Tava uzņēmuma vajadzībām!

Kā tiek sniegts pakalpojums?
Tu, izvēloties kādu no komnikācijas līdzekļiem (e-pasts, telefons, videokonference), izklāsti lietas būtību. Gadījumā, ja Tev nav skaidrs, kā rīkoties labāk, mēs sniedzam Tev konsultāciju, kuras laikā vienojamies par kopēju risinājumu. Bet, ja saproti, kas ir nepieciešams, Tu dod darba uzdevumu un mēs nekavējoties sākam tā izpildi!