Ja esat situācijā, kad nepieciešams juridisks pakalpojums darba līgumu un korektu amata aprakstu izveidē vai arī juridiskā iejaukšanās darba strīdu gadījumā, TADEO juridiskais birojs var Jums palīdzēt un būt Jūsu tiesisko interešu pārstāvis.

Mūsu juristi ar lielāko prieku palīdzēs Jums ar šādiem juridiskajiem pakalpojumiem:

  • darba līguma sastādīšanu un koriģēšanu, ņemot vērā darba ņēmēja darba specifiku;
  • juridiskām konsultācijām darba strīdu jautājumos;
  • darba ņēmēja amata apraksta izveidi;
  • iekšējo kārtības noteikumu, rīkojumu un citu, ar darba organizāciju saistītu, dokumentu izveidi un koriģēšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  • juridiskām konsultācijām darba ņēmējam par viņa tiesībām uzņēmuma maksātnespējas procesa laikā;
  • tiesisko interešu pārstāvību darba strīdu jautājumos;
  • Jūsu tiesisko interešu pilnīgu pārstāvību, tai skaitā sarunās ar arodbiedrībām, valsts darba inspekciju.

Kāpēc ir nepieciešams juridiskais atbalsts darba tiesību jautājumos?

Juridiski korekti darba tiesību normatīvie akti – darba līgumi, iekšējie kārtības noteikumi un rīkojumi – ļauj izvairīties no nākotnē iespējamiem konfliktiem starp darba devēju un darbinieku. Šāda veida strīdi atstāj ietekmi uz darba produktivitāti un var novest pie būtiskiem zaudējumiem gan darbinieka, gan darba devēja pusē.

Darba strīdu gadījumā pirmstiesas procesā, jurists spēj gan darba devējam, gan darba ņēmējam ieteikt juridiski pareizāko risinājumu, kas ilgtermiņā noteikti atmaksāsies, jo darbinieka un darba devēja sakārtotas tiesiskās attiecības ir pamats uzticības pilnam darbam. Izvairies no iespējamām problēmām nākotnē un ar juristu palīdzību sakārto darba tiesību normatīvos aktus savā uzņēmumā jau sākumā.