Biedrību un nodibinājumu izveides process var šķist sarežģīts un laikietilpīgs, tamdēļ gudrākais variants ir uzticēt šo procesu kādam, kurš pārzina attiecīgās jomas normatīvo regulējumu, reģistrācijas kārtību un atbilstošo dokumentāciju no A līdz Z. Uztici savu nastu juridiskajam birojam, kur zinoši juristi sniegts ne tikai vērtīgas juridiskās konsultācijas, bet arī palīdzēs visa dibināšanas procesa gaitā ar padomiem, dokumentu sagatavošanu vai arī būs kā tiesisko interešu pārstāvis visa tiesvedības procesa laikā.

 

TADEO juridiskais birojs piedāvā šādus juridiskos pakalpojumus:

Juridisko konsultāciju, kas sniegs Jums atbildes par to, kādu biedrību dibināt, kas īpaši Jūsu gadījumā būtu atrunājams dibināmās biedrības dokumentos un kādi papildus kritēriji ir jāievēro konkrētās biedrības dibināšanai.

Juridiskos pakalpojumus, kas ietver:

 • biedrību un nodibinājumu reģistrācijas dokumentu sagatavošanu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā;
 • biedrību un nodibinājumu tiesisko interešu pārstāvību dažādās institūcijās, pirmtiesas procesa un tiesas procesa laikā;
 • citus juridiskos risinājumus.
 •  

Biedrības un nodibinājumus var dibināt dažādās jomās:

 • darba devēju organizācijas, arodbiedrības, profesionālās biedrības un nodibinājumi;
 • kultūra un atpūta;
 • plašsaziņas līdzekļi un komunikācija;
 • pētniecība un izglītība;
 • veselība;
 • sociālā atbalsta pasākumi personām;
 • vides un dzīvnieku aizsardzība;
 • attīstība un mājokļu apgāde;
 • tiesiskums un interešu aizstāvība;
 • filantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšana;
 • jaunatnes biedrība vai nodibinājums;
 • brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas;
 • sporta biedrības un nodibinājumi;
 • starptautiskās aktivitātes.

Jūsu biedrības un nodibinājuma dibināšanas mērķis var būt dažāds. Piemēram, vēlaties nodibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību, lai nodrošinātu mājokļa attīstību un apsaimniekošanu, vai sporta biedrību ar mērķi veicināt noteikta sporta veida attīstību/popularizēšanu, vai biedrību ar mērķi veicināt personu sociālo aizsardzību.