Tiesisks process ar valsts iestādi ir gana sarežģīts un bez konkrētiem faktiem un likumiski pamatotiem argumentiem, pārkāpuma apstrīdēšana pašu spēkiem ir praktiski bezjēdzīgs laika, naudas un nervu patēriņš. Valsts Ieņēmumu dienesta nodokļu administrācijas lēmumu vai jebkura cita administratīvā akta pārsūdzēšanā Jums noteikti būs nepieciešams juridiskais atbalsts.

Mēs, TADEO, kā juridisko pakalpojumu sniedzējs varam Jums piedāvāt:

  • juridiskās konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar nodokļu administrācijas pieņemto lēmumu apstrīdēšanu;
  • uzziņu pieprasījumu sagatavošanu to iesniegšanai VID;
  • iesniegumu un sūdzību sagatavošanu to iesniegšanai VID amatpersonām, tai skaitā VID ģenerāldirektoram;
  • sūdzību, tai skaitā apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošanu to iesniegšanai tiesā administratīvā procesa ietvaros.

Kāpēc ir nepieciešams juridiskais atbalsts saziņai ar VID?

Jurists objektīvi spēs izvērtēt Jūsu konkrēto gadījumu un sniegs Jums kvalificētu juridisku konsultāciju par Jūsu interesējošo jautājumu.

Gadījumos, kad juridiskais atbalsts ir saistāms ar Jums nelabvēlīga administratīvā akta vai lēmuma par piemērota administratīva soda apstrīdēšanu, jurists izvērtēs administratīvā akta tiesiskumu, administratīvā pārkāpuma pamatotību un sagatavos attiecīgās sūdzības iestādes ietvaros.

Svarīgi, ka minētajām sūdzībām ir zināma pēctecība, tādējādi, sagatavojot sākotnējo sūdzību, jāņem vērā, ka attiecīgā sūdzība nākotnē būs jāvirza uz tiesu, tādēļ savlaicīga jurista piesaistīšana neradīs nevajadzīgas kļūdas uzsāktajos pārsūdzības procesos.