Nepieciešama palīdzība un tiesiskā aizstāvība tiesību sargājošo un valsts iestāžu priekšā? TADEO juridiskais birojs var būt Jūsu padomdevējs, informācijas avots, dažādu dokumentu un iesniegumu sagatavotājs un tiesisko interešu pārstāvis tiesvedības un administratīvo pārkāpumu procesos.

Mēs nodrošinām šādus juridiskos pakalpojumus:

 • Informācijas iegūšanu no:
  • Zemesgrāmatas;
  • Valsts zemes dienesta;
  • Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes.
 • Iesniegumu sagatavošanu iesniegšanai attiecīgajā institūcijā;
 • Pieprasījumu sagatavošanu iesniegšanai attiecīgajā institūcijā;
 • Paskaidrojumu sagatavošanu iesniegšanai attiecīgajā institūcijā;
 • Interešu pārstāvību – sarunu vadīšanu, komunikācijas nodrošināšanu ar institūciju;
 • Pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu iestādes ietvaros, sūdzības iesniegšanu tiesā.
 • Administratīvo pārkāpumu apstrīdēšanu.

Valsts iestādes, kurās varam pārstāvēt Jūsu intereses:

 • Valsts policija (VP);
 • Pašvaldības policija;
 • Valsts ieņēmumu dienests (VID);
 • Uzņēmumu reģistrs (UR);
 • Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB);
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC);
 • Valsts meža dienests (VMD);
 • Valsts darba inspekcija (VDI);
 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija;
 • Valsts vides dienests (VVD);
 • Valsts zemes dienests.

Kāpēc ir nepieciešams juridiskais atbalsts saziņai ar valsts iestādēm?

Viens no juridiskā biroja pakalpojumiem ir informācijas izsniegšana. Informācijas pieprasīšana var būt nepieciešama, lai iegūtu pierādījumus, kas būs nepieciešami tālākai komunikācijai ar Jūsu darījuma partneriem vai potenciālajiem sadarbības partneriem, to iesniegšanai valsts un pašvaldību iestādēs, tiesību sargājošās iestādēs un tiesās. Informācijas pieprasījums juristam nereti ir saistāms ar adresāta vēlmi noskaidrot un/vai precizēt kādu tam interesējošo jautājumu, kas attiecīgi radīs skaidrību turpmākai rīcībai kādā noteiktā jautājumā.

Juridiski korekti izveidoti iesniegumi, pieprasījumi un paskaidrojumi atvieglo ne tikai saziņu ar iestādi, bet arī sniedz iespēju efektīvāk sasniegt vēlamo rezultātu  gan tiesību aizsardzības jomā, gan visā tiesvedības procesā.