Reģistrējot sociālo uzņēmējdarbību, izvēlies to uzticēt juristam, kas palīdzēs sakārtot, gan dokumentāciju, gan reģistrāciju, gan pasargāt un pārstāvēt Jūsu intereses tiesas priekšā. TADEO juristu birojs var būt Jūsu uzticamais atbalsts sociālās uzņēmējdarbības reģistrācijas procesā.

Ja Jums ir ideja, ko gribat realizēt un vēlaties kļūt par sociālo uzņēmēju, Jums noderēs šādi juridiskie pakalpojumi:

  • juridisko konsultāciju pirms sociālā uzņēmuma dibināšanas;
  • sociālā uzņēmuma reģistrācijas dokumentu sagatavošanu iesniegšanai uzņēmumu reģistrā (UR);
  • interešu pārstāvību ar sociālo uzņēmējdarbību saistītās, valsts un pašvaldību iestādēs.

Gadījumā, ja jau esat juridiskā persona jeb sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), mūsu juristi var palīdzēt ar šādiem juridiskajiem pakalpojumiem:

  • juridisko konsultāciju;
  • dokumentu sagatavošanu uzņēmuma pielāgošanai sociālajai uzņēmējdarbībai;
  • citu juridisko dokumentu, piemēram, iesniegumu, pieprasījumu sagatavošanu iesniegšanai ar sociālo uzņēmējdarbību saistītās, valsts un pašvaldību iestādēs;
  • interešu pārstāvību valsts un pašvaldību iestādēs.

Pirms sociālā uzņēmuma dibināšanas svarīgi ir saprast, ka sociālā uzņēmuma mērķis ir radīt labumu sabiedrībai, sniedzot pakalpojumu vai ražojot preces, nevis gūt peļņu uzņēmuma īpašniekiem. Peļņa, kuru gūst uzņēmums, tiek novirzīta uzņēmuma attīstībai vai sociālā uzņēmuma mērķa realizēšanai.

Latvijā sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kura, izpildot likumā noteiktos kritērijus, ir ieguvusi sociālā uzņēmuma statusu. Sociālo uzņēmumu var dibināt gan viena, gan vairākas personas kopā, kā arī par SIA dibinātāju var kļūt juridiska persona.

Kāpēc nepieciešams juridiskais atbalsts, dibinot sociālo uzņēmumu vai pielāgojot jau esošo uzņēmu sociālās uzņēmējdarbības veikšanai?

Lai uzņēmums kļūtu par sociālo uzņēmumu, ir nepieciešams izpildīt likumā noteiktos kritērijus. Šo kritēriju izpildi lielā mērā nodrošina juridiski korekti sagatavoti uzņēmuma reģistrācijas dokumenti, kuru realizāciju efektīvākam reģistrācijas procesam nodrošina jurists.

Arī attiecībā uz jau esoša uzņēmuma kļūšanu par sociālo uzņēmumu, jurists pirms plānotā procesa realizācijas sniedz juridisko konsultāciju, tādējādi palīdzot saprast, vai ir iespējams esošo uzņēmumu pārvērst par sociālo uzņēmumu. Juridiskā palīdzība nodrošina efektīvu un ātru procesa realizēšanu, tāpēc uztici juridiskos jautājumus TADEO, kur strādā juridiskās nozares speciālisti, kas ātri un veiksmīgi atrisinās jebkuru jautājumu un problēmu.