TADEO juridiskais birojs var piedāvāt juridiskus padomus, risinājumus, juridisko dokumentu sagatavošanu, kā arī tiesisko interešu pārstāvību dažādās iestādēs. Publisko iepirkumu apstrīdēšanas procesā ir jāiziet vairāki secīgi soļi ar dažādu iesniegumu un dokumentu procedūru, kuru vispareizāk uzticēt profesionālam juristam.

 

Mūsu juristi var Jums palīdzēt publisko iepirkumu apstrīdēšanas procesā ar šādiem juridiskajiem pakalpojumiem:

  • juridisko konsultāciju publiskā iepirkuma laikā;
  • vēstuļu, iesniegumu, paskaidrojumu sagatavošanu iepirkumu procedūras rīkotājiem;
  • publisko iepirkumu apstrīdēšanas iesnieguma sagatavošanu iesniegšanai Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB);
  • pieteikuma, par notikušo iepirkumu apstrīdēšanu, sagatavošanu iesniegšanai tiesā;
  • tiesisko interešu pārstāvību tiesā administratīvā procesa ietvaros.

Publiskos iepirkumus jeb konkursus citu starpā regulē Publisko iepirkumu likums, kura mērķis ir nodrošināt iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret piegādātājiem, kā arī pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu maksimāli samazinot riskus.

Nereti uzņēmumi, piedaloties iepirkumos, saskaras ar dažādām problēmām, piemēram, – neskaidri nolikumā noteikti nosacījumi, iepirkuma dokumentācijā iekļautās prasības, kas ierobežo uzņēmuma tiesības, vai ir konstatējami citi administratīvie pārkāpumi. Tādējādi pastāv iespēja jau iepirkuma procesa laikā izteikt iebildumus un lūgt paskaidrojumus par nolikumā pievienotajiem dokumentiem, kā arī apstrīdēt pašu iepirkuma procedūru.

Lai varētu apstrīdēt Publisko iepirkumu, uzņēmējam ir jāvēršas ar iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), kas veic publiskā iepirkuma pārskatīšanas procedūru, lai nodrošinātu iepirkuma rīkotāju pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi. Tāpat pastāv iespēja veikt iepirkuma procedūras pārsūdzību administratīvā procesa kārtībā.

 

Kāpēc nepieciešams juridiskais atbalsts publisko iepirkumu procedūras laikā?

Lai veicinātu godīgu iepirkuma procedūras norisi, jau iepirkuma procedūras laikā juridiskās konsultācijas palīdz saprast uzņēmuma iespējas, savukārt juridiskās palīdzības ietvaros var tikt sagatavotas vēstules un paskaidrojumi, kas būtiski ietekmē uzņēmuma iespējas uzvarēt iepirkumā, kā arī palīdz nodrošināt, ka nākotnē uzņēmumam neradīsies zaudējumi saistībā ar iepirkuma līgumā ietverto nosacījumu izpildi.

Publisko iepirkumu apstrīdēšanas procesa efektivitātei, juridiskā palīdzība nodrošina korekti sagatavotus iesniegumus un pieteikumus ne tikai Iepirkumu uzraudzības birojam, bet arī tiesai, kas viennozīmīgi palielina izredzes uz godīga publiskā iepirkuma norisi.