Parādu piedziņas kompānijas strādā pēc saviem ieskatiem un principiem, lai atgūtu maksimāli ātru parāda atgūšanu, taču ne vienmēr ir nepieciešams vērsties uzreiz pie parādu piedziņas uzņēmuma. Parādu piedziņa no privātpersonas vai juridiskas personas ir atšķirīga ar dažādām juridiskām niansēm, bet abas ir vienlīdz nopietnas situācijas, kuras spēs atrisināt tikai prasmīgs jurists.

Kreditoriem jeb parādu atguvējiem piedāvājam šādus juridiskos pakalpojumus:

  • juridiskās konsultācijas par parādu atgūšanas risinājumiem;
  • pretenzijas sagatavošanu nosūtīšanai parādniekam jeb debitoram;
  • sarunu procedūras vešanu ar parādnieku jeb debitoru;
  • aprēķina sagatavošana par kavētu saistību izpildi, proti, līgumsoda, nokavējuma procentu vai likumisko procentu piemērošanu;
  • prasības pieteikuma un citu ar prasību saistīto dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesā;
  • pārstāvību tiesas procesā;
  • citu juridisko dokumentu sagatavošana, kas saistīts ar parādu atgūšanu, piemēram, izlīgums vai pušu vienošanās par parāda atmaksu.

Kāpēc nepieciešams juridiskais atbalsts parādu piedziņas procesā?

Ne vienmēr situācijas ir tik bezcerīgas, kā tas šķiet sākotnēji. Jurists parādu piedziņas lietās ir ne tikai profesionālis, kurš atbilstoši situācijai sagatavos dokumentus un veiks vienas vai otras puses pārstāvību tiesas procesos, bet vienlaikus ir arī vidutājs starp parādnieku un kreditoru, starp kreditoru un parāda piedziņas procesa realizētāju (piemēram, tiesu izpildītāju). Jurists ir persona, kurš nereti spēj atgūt pazaudēto, un ar nepieciešamo komunikāciju veiksmīgi noslēgt realizējamos parāda piedziņas procesus.