Lai vai kādi ir Jūsu plāni attiecībā uz nekustamo īpašumu, ir vērts griezties pie jurista, ja nepieciešama nekustamā īpašuma pirkuma līguma sagatavošana vai juridiskā konsultācija būvniecības strīdu, nekustamā īpašuma sadalīšanas, apsaimniekošanas un citos ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos. Mūsu juridiskajā birojā sastapsiet zinošus profesijas pārstāvjus – juristus – ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi un nerimstošu zinātkāri.

TADEO juridisko pakalpojumu portfelī atradīsiet:

 • juridiskās konsultācijas nekustamā īpašuma iegādes procesā;
 • nekustamā īpašuma pirkuma līguma sagatavošanu vai jau esoša līguma koriģēšanu;
 • ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu saistīto jautājumu juridiskās konsultācijas;
 • nekustamā īpašuma apsaimniekošanas dzīvokļu biedrību izveidi, reģistrāciju uzņēmumu reģistrā;
 • būvniecības procesa laikā nepieciešamo dokumentu sagatavošanu iesniegšanai atbildīgajās institūcijās;
 • juridisko palīdzību būvniecības strīdu risināšanai, kas ietver tiesisko interešu pārstāvību gan ārpus tiesas, gan tiesas ceļā;
 • nekustamā īpašuma īres un nomas līguma sagatavošanu, kā arī koriģēšanu;
 • ar servitūta nodibināšanu un nodibināto servitūtu reģistrēšanu saistītās juridiskās konsultācijas un juridisko palīdzību;
 • ar nekustamā īpašumu sadalīšanu vai atdalīšanu saistīto jautājumu juridisko konsultācijas vai pakalpojumus.

 

Kāpēc ir nepieciešams juridiskais atbalsts nekustamā īpašuma darījumos?

Juridiskā konsultācija pirms nekustamā īpašuma iegādes sniedz izpratni par:

 • to, vai Jūsu iecerētajai idejai, ko vēlaties realizēt uz nekustamā īpašuma, nav šķēršļu, piemēram, iegādājamā īpašuma formas neatbilstība, apgrūtinājumu neesamība, tajā skaitā tādi, kas nav reģistrēti zemesgrāmatā;
 • iegādes procesu un ar to saistītajām formalitātēm;
 • izmaksām, kas būs saistītas ar iegādes procesu un iegādātā īpašuma turpmāku uzturēšanu.

Jurists nekustamā īpašuma darījumu sagatavos, lai tas ir maksimāli drošs gan nekustamā īpašuma iegādes, gan pārdošanas gadījumā. Jurista piesaiste ļaus izvairīties no kļūdām, kuru labošana var radīt būtiskus materiālus zaudējumus un prasīt ievērojamu laika resursu.

Gadījumā, ja uzņēmums jau ir nekustamā īpašuma īpašnieks, juridiskais atbalsts var palīdzēt veiksmīgāk veikt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kā arī padarīt nekustamo īpašumu rentablu, to nomājot vai īrējot. Juridiski korekts līgums pasargā Jūs no nākotnes zaudējumiem, kas iespējami gan saistību neizpildes gadījumā, gan neskaidro līguma noteikumu rezultātā.