Esat fiziska persona vai juridiska persona, kurai draud vai jau ir pasludināta maksātnespēja? Mūsu juridiskais birojs TADEO var Jums palīdzēt un rast juridiskus risinājumus, sniegt padomus un nodrošināt pārstāvību visā maksātnespējas procesā no A līdz Z.

Mēs piedāvājam šādus juridiskos pakalpojumus fiziskas personas maksātnespējas jautājumos:

  • juridiskās konsultācijas, kuru laikā sniegsim informāciju par maksātnespējas procesa norisi, izmaksām, kā arī, izvērtējot Jūsu situāciju, tiks sniegti labākie juridiskie risinājumi;
  • fiziskas personas maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana iesniegšanai tiesā;
  • tiesisko interešu pārstāvība maksātnespējas procesa ietvaros attiecībās ar kreditoriem, maksātnespējas procesa administratoru;
  • saistību izpildes plāna sagatavošana.

Kāpēc nepieciešams juridiskais atbalsts maksātnespējas procesa laikā?

Jurists fiziskas personas maksātnespējas procesa laikā ne tikai spēj sagatavot juridiska rakstura dokumentus iesniegšanai tiesā, bet arī sniedz detalizētu informāciju fiziskajai personai gan par maksātnespējas procesa uzsākšanu, tā norisi, kā arī veic tiesisko interešu pārstāvību, lai maksātnespējas process noritētu pēc iespējas efektīvāk.

Jūsu zināšanai – maksātnespējas procesa ietvaros parādsaistību apmērs nepieaug, proti, parādsaistība netiek aplikta ar kavējuma procentiem un fiziskas personas ikmēneša ienākumi, kuri kalpo par pamatu saistību dzēšanai, netiek samazināti, tā vietā noteiktu laika periodu fiziskajai personai ir jāveic maksājumi, par kuru izpildi ir atbildīga pati fiziskā persona.

Fiziskas personas maksātnespējas procesu var piemērot, ja:

  • Jūs esat Latvijas nodokļu maksātājs vismaz 6 mēnešus un Jums iestājušās finansiālas grūtības;
  • Jums nav iespēju nokārtot parādsaistību, kurām iestājies izpildes termiņš un to kopējais apmērs pārsniedz 5000 EUR;
  • Jūsu parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, kopā pārsniedz 10’000 EUR, un ar pierādāmiem apstākļiem Jūs saprotat, ka nevarēsiet tās nokārtot;
  • Jūs pēdējo 3 gadu laikā neesat sniedzis nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;
  • Jūs neesat atzīts pat vainīgu kriminālprocesa ietvaros, saistībā ar piešķirtā kredīta līgumā neparedzētu mērķu izlietojumu vai izvairīšanos no nodokļu samaksas;
  • Jums pēdējo 10 gadu laikā nav bijis maksātnespējas process.