Dažādi aizdevumi kā patēriņa kredīts, hipotekārais kredīts, “ātrie kredīti”, līzings, preču nomaksa vai studiju kredīts ir lielas sabiedrības daļas ikdienas rūpes, kas mēdz radīt vairāk problēmu nekā atvieglojuma, taču juridiskā palīdzība var būt kā vienīgais saprātīgais glābiņš cīņā pret aizdevēju.

 

Lai izvairītos no iepriekšminētajām situācijām, mēs, TADEO, piedāvājam šādus juridiskos pakalpojumus:

 • juridiskās konsultācijas pirms aizdevuma līguma parakstīšanas;
 • aizdevuma līguma koriģēšanu;
 • interešu pārstāvību komunikācijā ar kreditoru (banka, ātro kredītu pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi);
 • interešu pārstāvību komunikācijā ar parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem (Inkaso, GelvoraSergel, u. c.);
 • tiesisko interešu pārstāvību komunikācijā ar zvērinātu tiesu izpildītāju;
 • sarunu procedūru nodrošināšanu ar aizdevuma sniedzēju;
 • saistību izpildes grafika sastādīšanu iesniegšanai aizdevuma sniedzējam;
 • pārstāvību parāda restrukturizēšanas gadījumos;
 • interešu pārstāvību tiesas procesā.

 

Gadījumā, ja ir iestājušies apstākļi, kuru dēļ nevarat segt savas saistības, pastāv risks, ka:

 • Jūsu parādam var aprēķināt nokavējuma procentus vai līgumsodu, kas parādu palielinās, tādējādi paildzinot parāda atdošanas termiņu.
 • Informācija par to, ka nespējat veikt savas parādsaistības, tiek nodotas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, Kredītu reģistram vai Kredītinformācijas Birojam, kas būtiski ietekmēs Jūsu spēju nākotnē saņemt aizdevumu.
 • Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja izdevumi, kā arī tiesas izdevumi, ja pret Jums tiks sniegta prasība tiesā, būs jāsedz Jums.

 

Kāpēc nepieciešams juridiskais atbalsts aizdevuma lietās?

Pirms aizdevuma ņemšanas ir svarīgi saprast, kādi ir aizdevuma noteikumi, proti, kādas ir procentu likmes, GPL (gada procentu likme), soda sankcijas par kavētu maksājumu un citas nianses. Jurists, iepazīstoties ar aizdevuma līgumu, spēj norādīt uz tām lietām, ko būtu nepieciešams ņemt vērā pirms aizdevuma līguma slēgšanas, pēc nepieciešamības piedāvājot veikt korekcijas un to saskaņošanu ar aizdevuma devēju.

Jums noteikti ir nepieciešama juridiskā konsultācija vai pat juridiskā pārstāvība tiesā, gadījumā, kad saistības nav iespējams izpildīt savlaicīgi vai iestājušies apstākļi, kas būtiski ietekmē parāda atmaksu. Efektīva komunikācija ar aizdevēju palīdz izvairīties no aizdevuma summas pieauguma, kā arī no iespējamā mantas zaudējuma vai pat maksātnespējas procesa uzsākšanas.