Saziņā ar valsts pārvaldes iestādēm liela nozīme ir dokumentu pēctecībai un apstrīdamo jautājumu pamatotībai. Labs jurists izskatīs administratīvā akta tiesiskumu un iesniegs attiecīgas sūdzības ar konkrētiem pierādījumiem. Jurists būs gan uzticams padomdevējs, gan tiesisko interešu aizstāvis jebkurā tiesiskā situācijā un institūcijā.

Mēs, TADEO, piedāvājam uzņēmumiem šādus juridiskos pakalpojumus:

  • juridisku konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar nodokļu administrācijas pieņemto lēmumu apstrīdēšanu;
  • uzziņu pieprasījumu sagatavošanu, to iesniegšanai VID;
  • iesniegumu un sūdzību sagatavošanu to iesniegšanai VID amatpersonām, tai skaitā VID ģenerāldirektoram;
  • sūdzību, tai skaitā apelācijas un kasācijas sūdzību, sagatavošanu to iesniegšanai tiesā administratīvā procesa ietvaros.

Kāpēc ir nepieciešams juridiskais atbalsts saziņai ar VID?

Pamatā saziņu ar VID veido uzņēmuma grāmatveži, kas savas profesijas ietvaros pievērš mazāku uzmanību saziņai no juridiskā aspekta. Jurists uzņēmuma interesēs sagatavos uz normatīviem aktiem pamatotu sūdzību gadījumos, kad saziņa uzņēmuma un VID starpā būs nonākusi līdz uzņēmumam nelabvēlīgiem VID lēmumiem, kurus uzņēmums vēlēsies apstrīdēt.

Jurists izvērtēs nelabvēlīgā administratīvā akta tiesiskumu un sagatavos attiecīgas sūdzības iestādes ietvaros. Svarīgi, ka minētajām sūdzībām ir zināma pēctecība, tādējādi, sagatavojot sākotnējo sūdzību, jāņem vērā, ka attiecīgā sūdzība nākotnē būs jāvirza uz tiesu, tāpēc savlaicīga jurista piesaistīšana neradīs nevajadzīgas kļūdas uzsāktajā pārsūdzības procesā. Izvēlieties TADEO juridiskā biroja pakalpojumus, lai atrisinātu visus ar VID nodokļiem saistītos jautājumus.