TADEO juridiskajā birojā darbojas profesionāli juristi ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi dažādās tiesību jomās. Kad runa ir par komunikāciju un saziņu ar tiesību sargājošām un valsts iestādēm, tad viennozīmīgi pareizākā izvēle ir griezties pēc palīdzības pie jurista, kas būs ne tikai labs juridisko risinājumu padomdevējs, bet arī uzticības persona, kas pārstāvēs Jūsu intereses iestādē, panākot Jums labvēlīgu rezultātu.

 

Mēs piedāvājam šādus juridiskos pakalpojumus:

 • informācijas iegūšanu no:
  • Zemesgrāmatas;
  • Valsts zemes dienesta;
  • Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes.
 • iesniegumu sagatavošanu iesniegšanai attiecīgajā institūcijā;
 • pieprasījumu sagatavošanu iesniegšanai attiecīgajā institūcijā;
 • paskaidrojumu sagatavošanu iesniegšanai attiecīgajā institūcijā;
 • interešu pārstāvību – sarunu vadīšanu, komunikācijas nodrošināšanu ar institūciju;
 • pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu iestādes ietvaros, sūdzības iesniegšanu tiesā.
 • administratīvo pārkāpumu apstrīdēšanu.

  

Valsts iestādes, kurās varam pārstāvēt Jūsu uzņēmuma tiesiskās intereses:

 • Valsts policija (VP);
 • Pašvaldības policija;
 • Valsts ieņēmumu dienests (VID);
 • Uzņēmumu reģistrs (UR);
 • Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB);
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC);
 • Valsts meža dienests (VMD);
 • Valsts darba inspekcija (VDI);
 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija;
 • Valsts vides dienests (VVD);
 • Valsts zemes dienests.

  

Kāpēc ir nepieciešams juridiskais atbalsts saziņā ar valsts iestādēm?

Informācijas pieprasīšana nepieciešama, lai iegūtu pierādījumus, kas būs nepieciešami tālākai komunikācijai ar Jūsu darījuma partneriem vai potenciālajiem sadarbības partneriem, to iesniegšanai valsts un pašvaldību iestādēs, tiesību sargājošās iestādēs un tiesās. Informācijas pieprasījums nereti ir saistāms ar adresāta vēlmi noskaidrot un/vai precizēt kādu tam interesējošo jautājumu, kas attiecīgi radīs skaidrību turpmākai rīcībai kādā noteiktā jautājumā.

Juridiski korekti izveidoti iesniegumi, pieprasījumi un paskaidrojumi atvieglo ne tikai saziņu ar iestādi, bet arī sniedz iespēju efektīvāk sasniegt vēlamo rezultātu tiesību aizsardzības jomā. Jurists ir tā persona, ar kā palīdzību Jūs varat panākt sev labvēlīgu rezultātu daudz ātrāk un sekmīgāk.