Izvēlieties uzticamu juristu biroju, kas spēs ne tikai gudri un operatīvi sagatavot nepieciešamo maksātnespējas dokumentāciju iesniegšanai tiesā, bet arī veiksmīgi panākt labvēlīgu rezultātu maksātnespējas procesā.

Mūsu juristi var Jums palīdzēt maksātnespējas jautājumos ar sekojošajiem pakalpojumiem:

 • juridiskām konsultācijām par tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu un sekām;
 • juridiskām konsultācijām, kuras laikā sniegsim informāciju par maksātnespējas procesa norisi, izmaksām, kā arī, izvērtējot uzņēmuma finanšu situāciju, tiks sniegti labākie juridiskie risinājumi;
 • tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sagatavošanu iesniegšanai tiesā;
 • juridiskas personas maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošanu iesniegšanai tiesā;
 • tiesisko interešu pārstāvību gan tiesiskās aizsardzības procesa laikā, gan maksātnespējas procesa ietvaros ar kreditoriem, maksātnespējas procesa administratoru;
 • saistību izpildes plāna sagatavošanu.

Juridiskas personas maksātnespējas procesu var piemērot, ja:

 • SIA vai AS parādsaistību, kam iestājies izpildes termiņš, summa pārsniedz 4268 EUR un kreditors vai kreditori ir izsūtījuši brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikumu, pēc kura parādnieks trīs nedēļu laikā nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu.
 • Citas juridiskās personas (piemēram, individuālais komersants, saimniecības, pilnsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības) parādsaistību, kurām iestājies izpildes termiņš, summa pārsniedz 2134 EUR un kreditors vai kreditori ir izsūtījuši brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikumu, pēc kura parādnieks trīs nedēļu laikā nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu.
 • Juridiskā persona nav pilnībā izmaksājusi darba samaksu, kaitējuma atlīdzību darbiniekiem vai nav veikusi sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas.
 • Juridiskā persona vairāk nekā divus mēnešus nav nokārtojusi parādsaistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš.
 • Likvidācijas procesa laikā atklājies, ka parādniekam nepietiek aktīvu, lai apmierinātu kreditora prasījumus.

 

Tiesiskās aizsardzības process (TAP)

 • Procesa mērķis ir atjaunot uzņēmuma maksātspēju.
 • Tiesiskās aizsardzības procesu var lūgt uzsākt juridiskās personas, personālsabiedrības, individuālais komersants, ārvalstī reģistrēta persona, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību Latvijā, un lauksaimniecības produktu ražotājs.

Kāpēc nepieciešams juridiskais atbalsts maksātnespējas procesa laikā?

Jurists uzņēmuma maksātnespējas procesa laikā ne tikai spēj sagatavot juridiska rakstura dokumentus iesniegšanai tiesā, bet arī sniedz detalizētu informāciju uzņēmuma pārstāvjiem par tiesiskā aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa uzsākšanu, tā norisi, kā arī veic tiesisko interešu pārstāvību, lai maksātnespējas process noritētu pēc iespējas efektīvāk. Uzticot maksātnespējas procesu TADEO juristiem, Jūs pasargājat sevi un savu uzņēmumu no neparedzētiem finanšu zaudējumiem.