BANKAS
KREDĪTI
LĪZINGI

BIEDRĪBU
NODIBINĀJUMU
REĢISTRĀCIJA

DARBA
TIESĪBAS

LAULĪBAS
NOSLĒGŠANA,
ŠĶIRŠANA

LĪGUMU
IZPILDES
STRĪDU
RISINĀŠANA

MAKSĀTNESPĒJA

MANTOJUMS

NEKUSTAMAIS
ĪPAŠUMS

PARĀDU
PIEDZIŅA

SASKARSMES
TIESĪBAS
UZTURLĪDZEKĻI
AIZGĀDNIECĪBA

TIESISKO
INTEREŠU
PĀRSTĀVĪBA
VALSTS
IESTĀDĒS

VID
NODOKĻI